Navyšujeme počet hodin on-line výuky

6. listopadu 2020 1 fotka

rozvrh-2

S pokračující složitou situací, kdy zatím neznáme termín návratu žáků základních škol k prezenční výuce, se všechny třídy naší školy zapojily do výuky on-line přes aplikaci Teams.

Snad jsme již překonali většinu počátečních nesnází, proto v každém ročníku navyšujeme počet hodin této výuky z hlavních předmětů. Doufáme, že Vám i Vašim dětem tento krok ulehčí práci, děti učivo snáze pochopí, budou mít více prostoru na dotazy i obyčejné povídání s učitelem i se spolužáky.

Nové rozvrhy najdete na školním webu zsgm.cz pod záložkou Škola > Rozvrhy hodin a zvonění.

Věříme, že společným úsilím, vzájemnou pomocí a spoluprací tuto nelehkou dobu zvládneme.

Zapsala: Mgr. Jitka Tkadlecová