Okrskové kolo Pythagoriády 2019

27. května 2019

V pondělí 27. 5. 2019 se vítězové školního kola Pythagoriády zúčastnili okrskového kola ve Valašských Kloboukách. Nejúspěšnějším soutěžícím se stal Ondřej Struhař ze 7. třídy, který získal 13 bodů (z možných 15) a tím se umístil ve své kategorii na 1. místě. Úspěšnými řešiteli s 9 body se stali i žáci 5. třídy František Matušinec a František Maryáš. Všem soutěžícím děkujeme za přípravu a reprezentaci školy.

Zapsala: Mgr. Jitka Tkadlecová