Okresní kolo dějepisné olympiády

30. března 2022 1 fotka

Dne 22. března 2022 se na naší škole konalo okresní kolo dějepisné olympiády. Proběhlo netradičně, distanční formou (online). Vítěz školního kola – Ondřej Hudek (9.roč.) - se tohoto nelehkého úkolu zhostil velmi dobře. Téma olympiády bylo: „Šlechta v proměnách času.“

Děkuji ti, Ondro, za vzornou reprezentaci školy a za tvůj čas učit se něco navíc.

Mgr. Renata Chromíková