Okresní kolo dějepisné olympiády

21. ledna 2021 2 fotky

img_0785

Dne 19. ledna 2021 se na naší škole konalo okresní kolo dějepisné olympiády. Proběhlo netradičně, distanční formou (online). Vítěz školního kola - Radek Miklas (9.roč.) - se tohoto nelehkého úkolu zhostil velmi dobře. Téma olympiády bylo: „Labyrintem barokního světa.“ Zadání se tedy týkalo především dějin umění.
Nepodařilo se nám sice postoupit do krajského kola, ale na výsledné listině dosáhl Radek na titul tzv. ÚSPĚŠNÉHO ŘEŠITELE. (titul získávají jen ti, kteří mají nadprůměrný počet bodů)
Děkuji ti, Radku, za vzornou reprezentaci školy a gratuluji k výborným výsledkům.
Mgr. Renata Chromíková

Zapsala: Mgr. Renata Chromíková