Okresní kolo dějepisné olympiády

17. ledna 2020 1 fotka

img_4697

Dne 16. 1. 2020 se ve Zlíně konal 49. ročník dějepisné olympiády. Téma pro tento školní rok znělo „Dlouhé století se loučí (1880 – 1920)“.
Soutěže se zúčastnilo celkem 42 nejlepších znalců historie z celého okresu. Naši školu zastupovali 3 úspěšní řešitelé školního kola:
Martin Sába (9.roč.), Martin Vaněk (9.roč.) a Radek Miklas (8.roč.).
Úroveň byla opravdu vysoká a na soutěžící byly kladeny v podstatě středoškolské nároky.
Všichni tři soutěžící se ale velmi poctivě připravovali a jejich snaha přinesla ovoce.
Díky jejich píli jsme se dočkali následujícího úspěchu:
3. místo: Martin Sába (postupuje do krajského kola)
14. místo: Martin Vaněk (postupuje do krajského kola)

16. místo: Radek Miklas (titul: úspěšný řešitel okresního kola)

V krajském kole nás výše jmenovaní první dva zástupci 9.ročníku budou reprezentovat
již 18. 3. 2020 (Kroměříž).

                                                Mgr. Renata Chromíková

Zapsala: Mgr. Renata Chromíková