Okresní kolo dějepisné olympiády

18. ledna 2019

Dne 17. ledna 2019 se konalo okresní kolo dějepisné olympiády ve Zlíně. Z naší školy postoupili dva žáci 8. ročníku – Martin Sába a Adam Svárovský. Oba velmi dobře obstáli ve školním kole. Pořadatel je vybral podle získaných bodů z celkem 350 žáků v okrese a zařadil je mezi 40 účastníků této soutěže.

Neumístili jsme se sice na žádném z medailových míst, ale vzhledem k náročnosti zadání, je třeba říct, že chlapci dopadli „na výbornou“. 21 žáků pak získalo titul „úspěšný řešitel“ (48 bodů a více). Patří k nim i náš Martin Sába – získal krásné 14. místo a 51,25 bodů. Adam Svárovský nakonec skončil 33.

Děkujeme oběma žákům za vzornou reprezentaci školy a za to, že dělají pro sebe i druhé něco navíc.

Zapsala: Mgr. Renata Chromíková