Odpočinkové místo pro naše nejstarší žáky....

8. října 2021 6 fotek

Pro žáky 8. a 9. ročníku jsme v blízkosti jejich tříd vytvořili odpočinkové místo, kde mohou o přestávkách načerpat síly na další vyučovací hodiny.