Návštěva knihovny - 5. ročník

7. listopadu 2022 9 fotek

Návštěva v knihovně
Dne 4. listopadu 2022 navštívila 5. třída v rámci literární výchovy místní knihovnu. Tady už na ně čekala paní knihovnice Jana Sojová, které vděčíme za zajímavý výklad o vnitřním provozu knihovny. Děti se dozvěděly, jak jsou knihy rozdělené podle žánrů, podle věku …apod. Nakonec si žáci zkusili najít několik knih na základě tzv. „čtenářské výzvy“. Nejúspěšnější dvojicí „vyhledávačů“ knih se staly Martina Pinďáková a Anežka Šimoníková.

Zapsala: Mgr. Renata Chromíková