Nástup žáků 1. stupně od 25. 5. 2020

20. května 2020 1 fotka 1 dokument

fotkyfoto_karikatura-iskola-kids-gazdasag-kulonbozo-targyak-osszessege_90147788

Žáci 1. stupně, jejichž zákonní zástupci podali přihlášku k nepovinné docházce do školní skupiny, budou mít v pondělí 25. 5. 2020 s sebou:

  • písemné ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ s datem ne starším než jeden den
  • minimálně DVĚ ROUŠKY a sáček na jejich uložení

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků onemocnění

Čestné prohlášení předá žák v pondělí 25. 5. 2020 před vstupem do budovy třídnímu učiteli. Formulář je součástí této zprávy nebo si jej můžete vytištěný vyzvednout na okenním parapetu ve školních šatnách.

UPOZORŇUJEME RODIČE, KTEŘÍ JIŽ ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ ODEVZDALI, ŽE JE NUTNO DODAT NOVÉ S AKTUÁLNÍM DATEM.

Žáka nelze přijmout do školy dodatečně po 25. 5. 2020.

Výuka 1. stupně ve opět škole

Výuku ve třídách povedou od 7.35 do 11.30 učitelé 1. stupně. Žáci se budou od hlavního vchodu pod vedením vyučujících plynule přesunovat do tříd. Dle počtu přihlášených dětí je vytvořeno 6 skupin.

  • 1. třída – 15 žáků (1 skupina) – Zdenka Vargová
  • 2. třída – 14 žáků (1 skupina) – Dana Černíčková
  • 3. třída – 22 žáků (2 skupiny) – Markéta Petrů, Klára Nosková
  • 4. třída – 14 žáků (1 skupina) – Naděžda Hnaníčková
  • 5. třída – 10 žáků (1 skupina) – Zdeňka Miklasová

Výuka se bude konat dle upraveného rozvrhu v předmětech, ve kterých probíhá distanční výuka. Upravený rozvrh žákům sdělíme. V případě nepřítomnosti žáka žádáme o jeho omluvení. Po skončení dopoledních aktivit budou žáci po skupinkách odcházet na oběd a přihlášení žáci do školní družiny.

Školní družina

Družina bude v provozu pro žáky 1. – 3. ročníku do 15 hodin. Děti budou odcházet podle časů uvedených na přihlášce k nepovinné docházce. V případě, že si rodič vyzvedává dítě osobně, ohlásí se i hlavního vchodu a počká na příchod dítěte. Vstup do školy není doprovázejícím osobám povolen. Ranní družina nebude v provozu.

Distanční výuka zůstane zachována

Distanční výuka pro žáky, kteří nebudou přítomni ve škole, zůstane do konce školního roku zachována. Žákům 1. - 4. ročníku, kteří se výuky ve škole neúčastní, budou třídní učitelé zasílat domácí úkoly prostřednictvím osobních e-mailových adres. Žáci 5. ročníku budou mít úkoly i nadále na webových stránkách školy v záložce Domácí úkoly.

Další informace také najdete v předchozí zprávě Informace zákonným zástupcům žáků 1. stupně