My tři králové...

6. ledna 2021 21 fotek

Dnes kometa nasměrovala tři krále i do naší školy. Žáčci první třídy nám tak vytvořili hezkou atmosféru tohoto svátku a připomněli s ním spojené tradice.

Zapsala: Mgr. Monika Vránová