Místo, kde žijeme....

12. října 2021 17 fotek

Učivo prvouky - Místo, kde žijeme.....si třeťáci zpestřili vycházkou a návštěvou obecního úřadu, sestavením jednoduchého modelu obce Štítná a Jestřabí a výrobou lapbooků k tomuto tématu

Zapsal: Mgr. Markéta Petrů