Memento

28. ledna 2020 1 fotka

img_4720

Dne 28. 1. 2020 se na naší škole v rámci protidrogové prevence konalo představení jednoho herce pod názvem MEMENTO (autor: Radek John).
Žáci (7. – 9.roč.) byli vtaženi velmi dobrým hereckým výkonem do děje.
Hlavní hrdina provází mladého diváka pomocí děje všemi 3 stupněmi drogové závislosti. Žáci vnímali „Memento“ jako varování do svého života.
Věříme, že i díky takovýmto preventivním programům se zvýší procento těch, kteří drogu nikdy ve svém životě neokusí.
Mgr. Renata Chromíková

Zapsala: Mgr. Renata Chromíková