Krajské kolo soutěže Hlídek mladých zdravotníků

4. června 2019 9 fotek

13da7e60-8433-47ba-acf2-8ffe671908c6

Krajského kola soutěže Hlídek mladých zdravotníků, které se konalo v Kroměříži, se zúčastnilo družstvo starších žáků ve složení Vojtěch Staša, Andrea Holbová, Lucie Hýblová, Petra Hýblová a Karolína Kučerová. Družstvo získalo krásné 3. místo.

Děti musely prokázat své znalosti, dovednosti, schopnost spolupráce a komunikace, rychlé rozhodování v oblasti poskytování první pomoci. Dokázaly si poradit s ošetřením zraněných při autonehodě, popáleninách, tepenném krvácení a skvěle zvládly resuscitaci na resuscitačním modelu.

Děkuji za pečlivou celoroční přípravu.

Zapsala: Věra Pinďáková (DDM Brumov-Bylnice)