Konverzační kolo soutěže v německém jazyce

11. února 2020 1 fotka

img_8912

Dne 10. 2. 2020 se uskutečnilo okresní kolo konverzační soutěže v německém jazyce. Naši školu reprezentovala Hana Matušincová (8.roč.). Nejdříve žáci absolvovali písemnou část s porozuměním.
Na základě dvakrát slyšeného textu doplňovali do pracovního listu správná slovíčka a uplatňovali tak znalost pravopisných jevů německé gramatiky.
Během ústního bloku se museli žáci představit, popsat obrázek, mluvit asi 3 minuty na vybrané téma. Bylo zároveň nutné dostatečně rychle reagovat na dotazy poroty, které mimochodem předsedala rodilá mluvčí z Německa.
Protože se kromě žáků základních škol soutěže zúčastnili i studenti osmiletých gymnázií s rozšířenou jazykovou výukou, byla úroveň okresního kola poměrně vysoká. Přesto se Hanka ve své kategorii umístila na krásném 4. místě.
Proto velmi chválíme její vzornou přípravu a také ochotu dělat něco navíc.

                                         Mgr. Renata Chromíková

Zapsala: Mgr. Renata Chromíková