Konverzace v AJ - školní kolo

2. března 2022 9 fotek

V úterý se na naší škole konalo školní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce. Úkolem každého žáka bylo představit se a poté mluvit 5-8 minut na téma, které si předem vylosoval. Součástí mluveného projevu byl i popis obrázků, srovnávání a následná diskuze. Porota hodnotila jazykovou pohotovost, kreativitu, bohatost slovní zásoby a gramatickou správnost.