Informace zákonným zástupcům žáků 1. stupně

13. května 2020 1 fotka 3 dokumenty

vyuka

V případě zájmu o osobní přítomnost Vašeho dítěte na vzdělávacích aktivitách formou školních skupin:

Pro žáky, kteří se nebudou účastnit vzdělávacích aktivit, bude dále probíhat distanční výuka. Přítomnost ve škole není povinná. Více informací v příloze této zprávy.