Hodnocení žáků

17. dubna 2020 1 fotka

0b70405357284b0e0806962b891dc8e0_studying-stressed-student-clipart-clipartuse_1024-948

Vážení rodiče, minulý týden jsme Vás žádali o zaslání názorů na průběh výuky na dálku. Nejvíce odpovědí přišlo od rodičů dětí z nižších ročníků. Za všechny zprávy děkujeme, Vaše názory nás opravdu zajímají. V současné době je důležité, abychom byli všichni spojenci, proto přivítáme, když nám svoje podněty a připomínky budete zasílat i nadále. Prosíme vás, abyste vedli žáky k co největší samostatnosti a zodpovědnosti za své vzdělání. Motivujte je co nejvíce k tomu, aby zadanou práci dělali sami. Snažíme se zadávat jen základní učivo a je samozřejmé, že v tomto mimořádném období neznámkujeme, hodnocení žáků je pouze motivační. Při závěrečném hodnocení na konci školního roku se budeme řídit doporučeními MŠMT.