Hodina se záchranářem

3. června 2019 7 fotek

Dne 3. 6. 2019 se žáci 6. ročníku v rámci výchovy k občanství zúčastnili výuky vedené zdravotnickým záchranářem Tomášem Chromíkem na téma PRVNÍ POMOC. Některé z teoreticky získaných vědomostí si děti vyzkoušely přímo na místě v praxi (např. záchrana člověka v bezvědomí).

Na konci hodiny zbyl i čas pro zvídavé dotazy. Žáci hodnotili hodinu celkově jako přínosnou a zajímavou.

Zapsala: Mgr. Renata Chromíková