Filmové představení ve Val. Kloboukách

3. června 2019 3 fotky

V pondělí 3. 6. 2019 jsme v rámci Dne dětí objednali pro žáky 1. stupně filmové představení ve Valašských Kloboukách s názvem „Kouzelný park“. Prostřednictvím 3D projekce se děti dostaly do kouzelného parku s mnoha atrakcemi a mluvícími zvířaty. Pohádka se dětem velmi líbila.

Zapsala: Mgr. Jitka Tkadlecová