Exkurze Vysoké Pole

6. listopadu 2019 17 fotek

img_4040

V úterý 5. listopadu navštívili žáci 8. a 9. třídy Envicentrum pro krajinu ve Vysokém Poli. Deváťáci se zúčastnili programu Voda. Dozvěděli se, jakým způsobem nakládali s krajinou a vodou naši předci, jak se krajina díky zásahům člověka měnila už od doby kamenné. Badatelskou formou zjišťovali, jak se voda chová na různých stanovištích, a přemýšleli na tím, jak můžeme my dnes napomáhat zadržování vody v krajině.

Osmáci měli téma Recyklace – Kam s odpadem? Učili se, jak správně roztřídit odpad, povídali si o znovuvyužití odpadu a také vyráběli recyklovaný papír. Oba programy žákům připomněly důležitá témata dnešní doby a také je obohatily o nové poznatky. Žáci také mohli získat ucelený pohled na tyto ekologické problémy.

Zapsala: Mgr. Marcela Zvoníčková