Dramatizace 4. ročník

17. června 2022 12 fotek

Na závěr školního roku si žáci 4. třídy připravili dramatizaci textu z čítanky. Je vidět, že tato forma práce je baví. Sami si vyrobili rekvizity, kostýmy i jednoduché kulisy. Děti byly rozděleny do dvou skupin a vzájemně se snažily své spolužáky co nejvíce pobavit. Dramatizace se jim velmi podařila, všichni zaslouží velkou pochvalu.

Zapsala: Mgr. Naděžda Hnaníčková