Díky, že můžem...

15. listopadu 2019 20 fotek

Někteří žáci II.stupně se aktivně zapojili do internetové výzvy Díky, že můžem... a v rámci výuky dějepisu vytvořili různé fotografie, výtvarná díla, dokonce i video na výše zmiňované téma. Cílem akce bylo zamyslet se a uvědomit si, co všechno v dnešní době díky Sametové revoluci a nabyté svobodě MŮŽEME a co jsme dříve NESMĚLI….

Děkuji tímto všem ochotným žákům za účast, námahu a spolupráci.

Zapsala: Mgr. Renata Chromíková