Den Země - 2. ročník

23. dubna 2021 17 fotek

20210421_103535

Naši druháčci si v dnešním projektovém dni připomněli Den Země. Jsou všímaví a  dovedli říct, čím můžeme přírodu chránit. Důležitost třídění odpadu a jeho recyklaci si vyzkoušeli pomoci interaktivního programu a pracovních listů. Na školní zahradě malí pozorovatelé prohlíželi lupami rostliny, živočichy. Určovali názvy rostlin a stromů, které zde rostou. V poslední vyučovací hodině společně přečetli příběh o přírodě a ve skupinkách nakreslili plakáty. Děti pracovaly s nadšením, všechno je zajímalo. Věřím, že budou stále přírodu chránit.

Zapsala: Mgr. Zdenka Vargová