Dějepis 6. třída - online, ale jinak...

8. února 2021 4 fotky

snimek-obrazovky-3

Dne 8.2. 2021 prožili šesťáci DĚJEPIS tak trochu jinak než jsou v online prostředí zvyklí. Ještě u příležitosti Dne holocaustu jsem si totiž pozvala na pomoc Lucii Hýblovou a Vojtěcha Stašu (oba z 9.roč.). Ti jim v rámci dějepisné látky o starověké Palestině přiblížili kulturní a historický přínos židovského národa. Právě naši devátáci již v 7. ročníku tuto problematiku zpracovali do kratičkého filmu. Zabývali se v něm osudy Židů za II. světové války a tím přispěli do kampaně We remember. Jejich vědomosti byly dostačující na to, aby svým mladším spolužákům ve stručnosti předali, co všechno se v dějinách Židů odehrálo od starověku po 20. století.

Žáci 6. třídy byli výkladem ze strany svých starších spolužáků zaujati a hodina je bavila.

Děkuji oběma protagonistům – VOJTOVI A LUCCE - za to, že dokázali zúročit jak své vědomosti, tak svůj vyprávěcí talent.
Mgr. Renata Chromíková

Zapsala: Mgr. Renata Chromíková