Betlém

2. prosince 2021 8 fotek

Nový betlém před školou připomíná nejenom dětem ale i dospělým blížící se dobu vánoční. Věříme, že v každém z nás ještě více probudí sváteční náladu a zároveň doufáme, že se v příštím roce konečně setkáme na tradičním vánočním koledování ve škole.
Velké poděkování patří p. uč. Zdeňce Miklasové a panu školníkovi Václavu Šenkeříkovi za realizaci tohoto krásného nápadu.
Přejeme Vám všem krásný adventní čas.
Mgr. Josef Hnaníček