Úkoly pro 8. ročník

Třídní učitel: Mgr. Bronislav Šenkeřík / e-mail: senkerik@zsgm.cz

Český jazyk – 1 úkol

Vyučující: Mgr. Renata Chromíková / e-mail: chromikova@zsgm.cz

27. 3. Čj – Domácí úkol 2

Na zpracování úkolu zbývá 7 dní.

13. 3. Čj – Domácí úkol 1

Tento úkol již má být hotový.


Anglický jazyk – 1 úkol

Vyučující: Mgr. Marie Ťulpová / e-mail: tulpova@zsgm.cz

27. 3. Aj – Domácí úkol 3

Na zpracování úkolu zbývá 7 dní.

20. 3. Aj – Domácí úkol 2

Tento úkol již má být hotový.

13. 3. Aj – Domácí úkol 1

Tento úkol již má být hotový.


Německý jazyk – 1 úkol

Vyučující: Mgr. Renata Chromíková / e-mail: chromikova@zsgm.cz

27. 3. Nj – Domácí úkol 2

Na zpracování úkolu zbývá 7 dní.

16. 3. Nj – Domácí úkol 1

Tento úkol již má být hotový.


Matematika – 1 úkol

Vyučující: Eva Trávníčková / e-mail: travnickova@zsgm.cz

27. 3. M – Domácí úkol 3

Na zpracování úkolu zbývá 7 dní.

20. 3. M – Domácí úkol 2

Tento úkol již má být hotový.

13. 3. M – Domácí úkol 1

Tento úkol již má být hotový.


Dějepis – 1 úkol

Vyučující: Mgr. Renata Chromíková / e-mail: chromikova@zsgm.cz

27. 3. D – Domácí úkol 3

Na zpracování úkolu zbývá 7 dní.

20. 3. D – Domácí úkol 2

Tento úkol již má být hotový.

13. 3. D – Domácí úkol 1

Tento úkol již má být hotový.


Fyzika – 1 úkol

Vyučující: Eva Trávníčková / e-mail: travnickova@zsgm.cz

27. 3. F – Domácí úkol 3

Na zpracování úkolu zbývá 7 dní.

20. 3. F – Domácí úkol 2

Tento úkol již má být hotový.

13. 3. F – Domácí úkol 1

Tento úkol již má být hotový.


Chemie – 1 úkol

Vyučující: Mgr. Bronislav Šenkeřík / e-mail: senkerik@zsgm.cz

27. 3. Ch – Domácí úkol 3

Na zpracování úkolu zbývá 7 dní.

20. 3. Ch – Domácí úkol 2

Tento úkol již má být hotový.

13. 3. Ch – Domácí úkol 1

Tento úkol již má být hotový.


Přírodopis – 1 úkol

Vyučující: Mgr. Bronislav Šenkeřík / e-mail: senkerik@zsgm.cz

27. 3. Př – Domácí úkol 3

Na zpracování úkolu zbývá 7 dní.

20. 3. Př – Domácí úkol 2

Tento úkol již má být hotový.

13. 3. Př – Domácí úkol 1

Tento úkol již má být hotový.


Zeměpis – 1 úkol

Vyučující: Mgr. Jitka Tkadlecová / e-mail: tkadlecova@zsgm.cz / tel: 577 336 120

27. 3. Z – Domácí úkol 3

Na zpracování úkolu zbývá 7 dní.

20. 3. Z – Domácí úkol 2

Tento úkol již má být hotový.

13. 3. Z – Domácí úkol 1

Tento úkol již má být hotový.


Hudební výchova – 1 úkol

Vyučující: Mgr. Klára Nosková / e-mail: noskova@zsgm.cz

13. 3. Hv – Domácí úkol 1


Výchova k občanství – 1 úkol

Vyučující: Mgr. Marcela Zvoníčková / e-mail: zvonickova@zsgm.cz

27. 3. VO – Domácí úkol 2

Na zpracování úkolu zbývá 7 dní.

20. 3. VO – Domácí úkol 1

Tento úkol již má být hotový.