Úkoly pro 6. ročník

Třídní učitel: Mgr. Jitka Tkadlecová / e-mail: tkadlecova@zsgm.cz / tel: 577 336 120

Český jazyk – 1 úkol

Vyučující: Mgr. Zdeňka Miklasová / e-mail: miklasova@zsgm.cz

27. 3. Čj – Domácí úkol 3

Na zpracování úkolu zbývá 7 dní.

20. 3. Čj – Domácí úkol 2

Tento úkol již má být hotový.

12. 3. Čj – Domácí úkol 1

Tento úkol již má být hotový.


Anglický jazyk (pro obě skupiny) – 2 úkoly

Vyučující: Mgr. Josef Hnaníček / e-mail: hnanicek@zsgm.cz / tel: 577 336 121

27. 3. Aj – Domácí úkol 3

Na zpracování úkolu zbývá 7 dní.

20. 3. Aj – Domácí úkol 2

Na zpracování úkolu zbývá poslední den.

13. 3. Aj – Domácí úkol 1

Tento úkol již má být hotový.


Matematika – 1 úkol

Vyučující: Mgr. Jitka Tkadlecová / e-mail: tkadlecova@zsgm.cz / tel: 577 336 120

27. 3. M – Domácí úkol 3

Na zpracování úkolu zbývá 7 dní.

20. 3. M – Domácí úkol 2

Tento úkol již má být hotový.

13. 3. M – Domácí úkol 1

Tento úkol již má být hotový.


Dějepis – 1 úkol

Vyučující: Mgr. Renata Chromíková / e-mail: chromikova@zsgm.cz

27. 3. D – Domácí úkol 3

Na zpracování úkolu zbývá 7 dní.

20. 3. D – Domácí úkol 2

Tento úkol již má být hotový.

13. 3. D – Domácí úkol 1

Tento úkol již má být hotový.


Přírodopis – 1 úkol

Vyučující: Mgr. Bronislav Šenkeřík / e-mail: senkerik@zsgm.cz

27. 3. Př – Domácí úkol 3

Na zpracování úkolu zbývá 7 dní.

20. 3. Př – Domácí úkol 2

Tento úkol již má být hotový.

13. 3. Př – Domácí úkol 1

Tento úkol již má být hotový.


Zeměpis – 1 úkol

Vyučující: Ing. Alena Škubníková / e-mail: skubnikova@zsgm.cz

27. 3. Z – Domácí úkol 3

Na zpracování úkolu zbývá 7 dní.

20. 3. Z – Domácí úkol 2

Tento úkol již má být hotový.

13. 3. Z – Domácí úkol 1

Tento úkol již má být hotový.


Výchova k občanství – 2 úkoly

Vyučující: Mgr. Marcela Zvoníčková / e-mail: zvonickova@zsgm.cz

27. 3. VO – Domácí úkol 2

Na zpracování úkolu zbývá 7 dní.

24. 3. VO – Domácí úkol 1

Na zpracování úkolu zbývá 7 dní.