Úkoly pro 5. ročník

Třídní učitel: Mgr. Zdeňka Miklasová / e-mail: miklasova@zsgm.cz