Úkoly pro 5. ročník

Třídní učitel: Mgr. Zdeňka Miklasová / e-mail: miklasova@zsgm.cz

Český jazyk – 1 úkol

Vyučující: Mgr. Zdeňka Miklasová / e-mail: miklasova@zsgm.cz

27. 3. Čj – Domácí úkol 3

Na zpracování úkolu zbývá 7 dní.

20. 3. Čj – Domácí úkol 2

Tento úkol již má být hotový.

12. 3. Čj – Domácí ukol jč 1

Tento úkol již má být hotový.


Anglický jazyk – 1 úkol

Vyučující: Mgr. Pavla Růžičková / e-mail: ruzickova@zsgm.cz

27. 3. Aj – Domácí úkol 3

Na zpracování úkolu zbývá 7 dní.

20. 3. Aj – Domácí úkol 2

Tento úkol již má být hotový.

13. 3. Aj – Domácí úkol 1

Tento úkol již má být hotový.


Matematika – 1 úkol

Vyučující: Ing. Alena Škubníková / e-mail: skubnikova@zsgm.cz

27. 3. M – Domácí úkol 3

Na zpracování úkolu zbývá 7 dní.

20. 3. M – Domácí úkol 2

Tento úkol již má být hotový.

13. 3. M – Domácí úkol 1

Tento úkol již má být hotový.


Vlastivěda – 1 úkol

Vyučující: Hana Bartošová / e-mail: bartosova@zsgm.cz

27. 3. Vl – Domácí úkol 3

Na zpracování úkolu zbývá 7 dní.

20. 3. Vl – Domácí úkol 2

Tento úkol již má být hotový.

12. 3. Vl – Domácí úkol Vl 1

Tento úkol již má být hotový.


Přírodověda – 1 úkol

Vyučující: Mgr. Bronislav Šenkeřík / e-mail: senkerik@zsgm.cz

27. 3. Př – Domácí úkol 3

Na zpracování úkolu zbývá 7 dní.

20. 3. Př – Domácí úkol 2

Tento úkol již má být hotový.

12. 3. Př – Domácí úkol Př 1

Tento úkol již má být hotový.