Úkoly pro 4. ročník

Třídní učitel: Mgr. Naděžda Hnaníčková / e-mail: hnanickova@zsgm.cz

Český jazyk – 1 úkol

Vyučující: Mgr. Naděžda Hnaníčková / e-mail: hnanickova@zsgm.cz

27. 3. Čj – Domácí úkol 3

Na zpracování úkolu zbývá 7 dní.

20. 3. Čj – Domácí úkol 2

Tento úkol již má být hotový.

12. 3. Čj – Domácí úkol JČ 1

Tento úkol již má být hotový.


Anglický jazyk – 1 úkol

Vyučující: Mgr. Pavla Růžičková / e-mail: ruzickova@zsgm.cz

27. 3. Aj – Domácí úkol 3

Na zpracování úkolu zbývá 7 dní.

20. 3. Aj – Domácí úkol 2

Tento úkol již má být hotový.

13. 3. Aj – Domácí úkol 1

Tento úkol již má být hotový.


Matematika – 1 úkol

Vyučující: Mgr. Naděžda Hnaníčková / e-mail: hnanickova@zsgm.cz

27. 3. M – Domácí úkol 3

Na zpracování úkolu zbývá 7 dní.

20. 3. M – Domácí úkol 2

Tento úkol již má být hotový.

12. 3. M – Domácí úkol M 1

Tento úkol již má být hotový.


Vlastivěda – 1 úkol

Vyučující: Mgr. Naděžda Hnaníčková / e-mail: hnanickova@zsgm.cz

27. 3. Vl – Domácí úkol 3

Na zpracování úkolu zbývá 7 dní.

20. 3. Vl – Domácí úkol 2

Tento úkol již má být hotový.

12. 3. Vl – Domácí úkol 1

Tento úkol již má být hotový.


Přírodověda – 1 úkol

Vyučující: Mgr. Naděžda Hnaníčková / e-mail: hnanickova@zsgm.cz

27. 3. Př – Domácí úkol 3

Na zpracování úkolu zbývá 7 dní.

20. 3. Př – Domácí úkol 2

Tento úkol již má být hotový.

12. 3. Př – Domácí úkol Př 1

Tento úkol již má být hotový.