Úkoly pro 4. ročník

Třídní učitel: Mgr. Naděžda Hnaníčková / e-mail: hnanickova@zsgm.cz