Úkoly pro 3. ročník

Třídní učitel: Mgr. Markéta Petrů / e-mail: petru@zsgm.cz