Úkoly pro 2. ročník

Třídní učitel: Mgr. Dana Černíčková