Úkoly pro 1. ročník

Třídní učitel: Mgr. Zdenka Vargová / e-mail: vargova@zsgm.cz