Hlavní obsah v kategorii Zasedání školské rady 25. 9. 2023

**Zasedání školské rady ze dne 25. 9. 2023** *1. Představení nového ředitele školy* *2. Projednání a schválení výroční zprávy o činnosti školy* Připomínky: - finance za další vzdělávání pedagogických pracovníků - proškolení v oblasti vzdělávání na dálku - ostatní provozní náklady – rozdělení na vodu a elektřinu (doposud v jedné částce) Výroční zpráva ŠR schválena jednohlasně. * 3. Projednání a schválení školního řádu a pravidel pro hodnocení žáků* – . zadávání DÚ Školní řád ŠR schválen jednohlasně. *4. Seznámení s inspekční zprávou * *5. Seznámení s organizací školního roku * *6. Projekty:* - OP JAK – inovativní vzdělávání žáků v ZŠ i ve ŠD, vzdělávání pracovníků ve vzdělávání v ZŠ i ve ŠD, školní asistent (0,1 úvazku), školní speciální pedagog (0,1 úvazku) - Mléko do škol – Javorník (1x měsíčně na 1. stupeň) - Ovoce do škol – Wastex (1x měsíčně na 1. stupeň) - Prevence 2022 – příspěvek na pobyty 6. a 8. třídy - Přes MAS podáváme žádost o vybavení PC učebny a jazykové učebny, server, výukový software a sady senzorů a robotických souprav *7. Nejbližší akce* 29. 10. – ředitelské volno (ŠJ ani ŠD nebudou v provozu) 3. 10. – divadlo celý 1. stupeň , odjezd 8,30 od školy, vybíraná částka na vstup 90,- Kč, doprava z KPDŠ, rodiče informováni přes Škola Online 4. – 6. 10. Fryšták 8. třída – Zv 6. 10. – ÚP 9. ročník – 2 vyučovací hodiny (dobu upřesní Šk) Besedy se spisovatelkou Petrou Martiškovou – školní sálek 9.10.2023 v 11:25 Beseda ke knize Léto v síti - nebezpečí na sociálních sítích pro žáky 7. - 9. třídy ZŠ 10. 10. 2023 v 7:40 Beseda o životním prostředí s hastrmankou Evelínkou pro žáky 2. - 4. třídy ZŠ 10. – 11. 10. – Sidonie 6. třída 11. 10. 2023 – Přírodovědný klokan 13. 10. 2023 – den otevřených dveří SOU Val. Klobouky – zájemci? 20. 10. – ředitelské volno (dvoudenní vzdělávací seminář pedagogického sboru) – ŠD ani ŠJ nebudou v provozu 16. 11. vernisáž žákovských prací, téma Škola a já Programy primární prevence pro 8. a 9. třídu – tři pondělí v listopadu. Téma: Hazardní hry Příprava žáků na PZ Plavání 3. a 4. třída – leden 2024 Fotografování žáků 1. ročníku Slavnost slabikáře Ples 26. 1. 2024 LVVK 7. ročník 5. – 9. 2. 2024 Troják. Cena z loňska asi 4 300,- Kč (ubytování, plná penze + svačinky, pitný režim). Skipas ve výši 975,- Kč/žáka byl hrazen z KPDŠ. Doprava – grant z OÚ. *8. Diskuse* – nový předmět – IT – informační technologie ve 4. a 5. ročníku - možnosti nových sportovních kroužků . atletika, gymnastika, … - sběr šípků a papíru *9. Usnesení:* O návrzích školské rady bude předseda informovat ŘŠ.