Hlavní obsah v kategorii Zápis ze zasedání školské rady dne 16.12.2019

**1. Hodnocení roku 2019** - plnění závěrů školské rady (zavedení elektronických TK, třídění odpadů ve třídách) - současný počet žáků - 187 - čerpání rozpočtu - projekty - podpůrná opatření - přehled největších akcí **2. Plánované akce na příští rok** **3. Různé** - diskuse o modernizaci počítačové učebny - diskuse o možnosti střídání vyučujících cizích jazyků a rozdělení žáků na skupiny **4. Závěry** - seznámení ředitele školy s jednáním školské rady