Hlavní obsah v kategorii Zápis ze zasedání školské rady 9/2018

- Projednání a schválení výroční zprávy o činnosti školy ve školním roce 2017/2018 -schválena všemi hlasy - Projednání a schválení školního řádu a pravidel pro hodnocení žáků - zůstávají beze změny, schváleno všemi hlasy - Seznámení s organizací školního roku - třídnictví, počet žáků - ostatní vyučující - nový povinně volitelný předmět v 8. ročníku – Přírodovědná praktika - 3\. oddělení školní družiny, ranní družina, provoz do 15,45 - projekty: k 31. 8. 2018 ukončen projekt Nové šablony pro ZŠ Gabry a Málinky, od 1. 9. 2018 začínáme Nové šablony pro Gabru a Málinku – doučování, kluby, projektové dny ve škole a mimo školu, pokračujeme s projektem s Gabrou a Málinkou do Fryštáku II a Plavání II - preventivní programy – R-Ego, Fryšták - souhlasy rodičů – GDPR - Nejbližší a největší akce: - Legiovlak, / Sběr šípků a papíru / Exkurze Dlouhé Stráně (21. 9.) / Slovácké divadlo 1. stupeň – Špalíček pohádek (26. 9.) / Návštěva ÚP – 9. ročník / Přírodovědný a Matematický klokan / VSL / Fryšták 6. ročník / Vánoční koledování / Slavnost slabikáře / Lyžařský výcvikový kurz (LVK) 7. ročník / Zlínská filharmonie – 2. stupeň / Rodičovský ples / Fryšták 8. ročník / Vídeň – 7. – 9. ročník / Den matek / Exkurze a výlety