Hlavní obsah v kategorii Zápis ze zasedání školské rady 9/2017

- Seznámení s organizací školního roku 2017/2018 - počty tříd a žáků, vyučující - činnost a provozní doba Školní družiny - exkurze a hlavní akce v průběhu školního roku - projekty - program primární prevence - Projednání a schválení dodatku ve školním řádu - schválen všemi hlasy - Projednání a schválení výroční zprávy o činnosti školy ve školním roce 2016/2017 - schválena všemi hlasy - Seznámení s proběhlými úpravami ve škole - rozvod elektřiny v bloku „D“ - nové dveře na 2. stupni – blok „A“ - natření sloupů ve školní jídelně