Hlavní obsah v kategorii Zápis ze zasedání školské rady 8/2016

- Projednání a schválení výroční zprávy školy za školní rok 2015/2016 - výroční zprávu obdrželi všichni členové k prostudování elektronicky - byla jednohlasně schválena - Projednání a schválení školního řádu a pravidel pro hodnocení žáků - dokumenty obdrželi všichni členové elektronicky - schváleny jednohlasně - Seznámení s organizací školního roku 2016/2017 - Koncepční záměry školy