Hlavní obsah v kategorii Zápis ze zasedání školské rady 6/2021

Zasedání školské rady dne 21. 6. 2021 - Přítomni: dle prezenční listiny Program: 1. Zhodnocení školního roku 2020/2021 - Změny ve výuce: 12. 10. 2020 – střídavá výuka 2. stupeň 14. 10. 2020 – distanční výuka – všechny ročníky 18. 11. 2020 – obnovena prezenční výuka pro 1. a 2. ročník 30. 11. 2020 – prezenční výuka pro celý 1. stupeň a 9. ročník, ostatní rotačně 4. 1. 2021 – 1. a 2. třída prezenčně, ostatní rotačně 1. 3. 2021 – distančně všechny ročníky 12. 4. 2021 – 1. stupeň rotačně, 2. stupeň distančně 10. 5. 2021 – 1. a 2. stupeň rotačně 17. 5. 2021 – 1. stupeň prezenčně, 2. stupeň rotačně 24. 5. 2021 – celá škola prezenčně - Využívali jsme školní informační systém Škola Online (především k zadávání úkolů a hodnocení). - K online výuce jsme využívali aplikaci Teams – speciální rozvrh. - Zapůjčení tabletů rodinám s více dětmi nebo sociálně slabším rodinám. - Systém fungoval - Výsledky dotazníkového šetření Distanční výuka 2020/2021 – viz přílohy 2. Akce - Před začátkem omezení a distanční výuky: Plavání 4. ročník, R-Ego, sběr šípků, Projektový den mimo školu – Dlouhé Stráně, návštěva knihovny 2. třída, beseda se spisovatelkou paní Rožnovskou - Ve škole jen 1. a 2. třída: - prvňáci dostali slabikář a jeli na Kosenku, návštěva Mikuláše, - online školní a okresní kolo DO (Radek Miklas – úspěšný řešitel), okresní a školní kolo konverzační soutěže v německém jazyce, školní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce We remember – fotografie výpis z vysvědčení dostala 28. ledna jen 1. a 2. třída, ostatní po návratu do školy - online besedy s paní Evou Erbenovou a Davidem Maxou, s M. Holbovou, online prohlídka jaderné elektrárny Dukovany - Ekoprojekt 6. ročník – fotografie a videa, čarodějnice – 4. třída, Den Země, Den matek – vše online - Online zápis do 1. třídy – 28 dětí, z toho 3 odklady - Po návratu do školy: pasování prvňáčků na čtenáře, setkání s rodiči budoucích prvňáčků - Činnost v TV i Hv omezena, žádné sportovní soutěže se nekonaly 3. Projekty: o Šablony III – realizujeme od 1. 9. 2020 o Schválen projekt Prevence 2021 v výši 49 000 Kč o Plavání o Ovoce do škol o Mléko do škol 4. Úpravy ve škole: Dokončeno: - Pergola – i pro veřejnost - Dataprojektory do dalších tříd (5. a 6. třída) - Nátěr oken V plánu: - skatepark - Oprava střechy - Renovace odborných učeben (CJ, kuchyňka, další PC pracovna) - Přípravy na 50. výročí otevření školy v roce 2023 5. Výhled na příští školní rok: o Personální změny - o Počet dětí: 202, 25 prvňáků 6. Diskuse - Požadavek na častější třídnické hodiny během distanční výuky - Změna fotografa příští školní rok Zapsala: Markéta Petrů Ověřila: Jitka Tkadlecová