Hlavní obsah v kategorii Zápis ze zasedání školské rady 6/2020

Program: 1. Hodnocení školního roku 2019/2020 - účast na kulturních a sportovních akcích, besedách, exkurzích, soutěžích a olympiádách, kariérové poradenství, projektové dny, programy minimální prevence - projekty: Šablony II, Šablony III, Plavání, S Gabrou a Málinkou do Fryštáku 2020, Ovoce do škol, Mléko do škol - úpravy ve škole: renovace Modré družiny, nové vybavení šaten u tělocvičny, nátěr oken - distanční výuka 2. Výhled na příští školní rok - personální změny - počet dětí - 195 - zavedení elektronické ŽK 3. Diskuse - termín plesu KPDŠ vzhledem k rekonstrukci KD - pohled rodičů, dětí i učitelů na distanční výuku