Hlavní obsah v kategorii Zápis ze zasedání školské rady 6/2017

- Hodnocení uplynulého školního roku: - účast žáků na kulturních a sportovních akcích - celoškolní akce - výsledky soutěží - spolupráce s rodiči - spolupráce se zřizovatelem - úspěšnost žáků na přijímacích zkouškách - Projekty: - Nové šablony pro ZŠ Gabry a Málinky (seminář pro PP – inkluze, doučování žáků ohrožených školním neúspěchem, čtenářské dílny, kluby zábavné logiky a deskových her) - S Gabrou a Málinkou do Fryštáku - Ovoce do škol - Plánované úpravy ve škole: - dveře na 2. patře 2. stupně - elektroinstalace v dílnách a na chodbě – blok „D“ - nátěry sloupů ve školní jídelně - Výhled na školní rok 2017/2018: - 190 žáků, 9 tříd - personální změny: na místo hospodářky školy paní Perutkové nastupuje paní Hana Vaňková, do důchodu odchází paní Jarmila Jankových