Hlavní obsah v kategorii Zápis ze zasedání školské rady 6/2016

- Projednání inspekční zprávy ČŠI - členům školské rady byla předložena inspekční zpráva a protokol o kontrole, seznámili se a projednali závěry inspekce - Schválení školního řádu - upravený školní řád byl všem členům školské rady zaslán v elektronické podobě - v jeho znění nedošlo k žádným zásadním úpravám. - byl schválen všemi hlasy - Schválení pravidel pro hodnocení žáků - ze závěrů ČŠI vyplynulo, že v pravidlech pro hodnocení byla využívaná neplatná terminologie pro kázeňská opatření. Terminologie byla v uvedeném dokumentu opravena a pravidla pro hodnocení žáků byla školskou radou všemi hlasy schválena - Zhodnocení uplynulého školního roku - přehled nejdůležitějších akcí - nové akce, které se osvědčily *(LVK na Trojáku, děti z MŠ v hodinách TV, VV, HV, přírodopisu)* - Výhled do dalšího školního roku - počet zapsaných dětí do 1. ročníku (19 dětí) - počet žáků ve škole (194) - využití školní budovy *(zřízení místní lidové knihovny a chráněné dílny v prostorách školy)* - oprava elektroinstalace v bloku D