Hlavní obsah v kategorii Zápis ze zasedání školské rady 6/2015

- Zhodnocení uplynulého školního roku: - výsledky soutěží, úspěšnost žáků na přijímacích zkouškách - účast na kulturních a sportovních akcích - celoškolní akce - spolupráce s rodiči - spolupráce se zřizovatelem - Organizace školního roku 2015/2016 - počty žáků - vyučující - plánované akce - plánované úpravy školy (školní hřiště, osvětlení velké tělocvičny…) - Zhodnocení práce školské rady za uplynulé 3 roky - Příprava voleb na další období - volby proběhnou na začátku příštího školního roku.