Hlavní obsah v kategorii Zápis ze zasedání školské rady 6/2014

- Seznámení s navrhovanými změnami ve školním řádu - používání mobilních telefonů (o přestávce mohou žáci používat mobil pouze v nutných případech se souhlasem pedagoga, který vykonává nad žáky dohled) - Projednání a schválení změn ve školním řádu - Zhodnocení školního roku 2013/2014