Hlavní obsah v kategorii Zápis ze zasedání školské rady 6/2013

- Projednání a schválení školního řádu na školní rok 2013/2014 - Projednání a schválení pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání na rok 2013/2014 - Seznámení s prováděnými úpravami ŠVP - Seznámení s plánovanými úpravami během hlavních prázdnin - barevné chodby na 2. stupni - Zhodnocení uplynulého školního roku - úspěšné umístění žáků v soutěžích - nový stravovací systém