Hlavní obsah v kategorii Zápis ze zasedání školské rady 12/2018

- Projednání a schválení Jednacího řádu - jednací řád byl jednohlasně schválen - Seznámení s pravomocemi školské rady dle §167, 168 zák. 561/2004 Sb. - Volba předsedy, místopředsedy a zapisovatele - jednohlasně byli zvoleni: **předseda – Jitka Tkadlecová, místopředseda – Katarína Struhařová, zapisovatel – Markéta Petrů** - Informace o škole (počet žáků a tříd, projekty) - Diskuse – návrhy: - koše do tříd na tříděný odpad - elektronická ŽK a zadávání DÚ přes internet - svačinky o velké přestávce **Usnesení:** O návrzích školské rady bude předseda informovat ředitele školy. Dne 22.10.2018 proběhly v**olby do školské rady na období 2018 – 2021**. - Zvolení zástupci rodičů: Vojtěch Pinďák, Marcela Stašová, Katarína Struhařová - Zvolení zástupci školy: Zdeňka Miklasová, Markéta Petrů, Jitka Tkadlecová - Zástupci jmenovaní zřizovatelem: Zuzana Barboříková, Ladislav Hnilo, Václav Holba