Hlavní obsah v kategorii Zápis ze zasedání školské rady 10/21

Přítomni: dle prezenční listiny Přivítání, oznámení o konci volebního období. Nové volby – podzim 2021 (listopad) 1. Projednání a schválení výroční zprávy o činnosti školy Připomínky: - vysvětlení některých zkratek ve zprávě - hospodaření s energiemi během distanční výuky - Stravné pro cizí strávníky Výroční zpráva schválena. 2. Projednání a schválení školního řádu a pravidel pro hodnocení žáků Připomínky: bez připomínek Školní řád a pravidla pro hodnocení žáků schváleny. 3. Seznámení s organizací školního roku • Třídnictví, počet žáků • Ostatní vyučující • Povinně volitelné předměty v 8. ročníku – Přírodovědná praktika, Výtvarný seminář • Povinně volitelný předmět v 9. ročníku – Konverzace v cizích jazycích • ŠD – 3 oddělení, ranní družina, provoz do 15,45 • Projekty: Šablony III – doučování, čtenářské kluby, klub zábavné logiky a deskových her, projektový den ve škole a mimo školu, školní asistent (0,2 úvazku) Mléko do škol – Javorník Ovoce do škol – Wastex Prevence 2021 – zřejmě nevyčerpáme • Plavání žáků 1. stupně – po novém roce. Jsme jedna z mála škol, ze které jezdí na plavání všichni žáci 1. stupně. • Národní plán doučování - dlouhodobý program, jehož cílem je pomoci zmírnit negativní dopady výpadku prezenční výuky v důsledku pandemie COVID-19. Doučujeme 11 žáků (září – prosinec 2021) • 18 žáků s přiznanými PO – asistent pedagoga, PSPP, IVP… • Preventivní programy – vybíráme, Fryšták po novém roce • Kroužky: Javorníček, od listopadu florbal (žáci 6. a 7. třídy), volejbal (dívky), přes DDM Výtvarné hrátky, Dramatický kroužek Kontrola hygieny ve školní jídelně – bez závad 4. Zlepšování prostředí: - Nátěr oken o prázdninách (jižní strana blok B, D – dvě patra, blok A – 3 patra) - Rekonstrukce střechy - Z vlastních zdrojů výměna serveru a rozvodů po škole - Odpočinková zóna – 2. patro bloku A - Využívání pergoly (výuka, ŠD) - Průběžně probíhá obnova PC a výpočetní techniky, vybavení školy nábytkem, pomůckami, učebnicemi… - V příštím školním roce dotační titul na rekonstrukci cvičné kuchyňky, učebny CJ, učebny PC a příslušných kabinetů - Na školní zahradě průběžně instalujeme stavební prvky pro různé živočichy (hmyzí hotel, broukoviště, ptačí budky a pítka, ježkovník, divoký koutek) a informační tabule. Cílem je rozšiřovat rozmanitost živočichů a rostlin. 5. Největší akce: Proběhlo: • Třídní schůzky + schůze výboru KPDŠ + volba nových třídních důvěrníků. Předseda KPDŠ – zvolen Jan Šimoník • Sběr šípků (září – 277 kg šípků) a papíru (19. a 20. 10.) • ÚP – 9. ročník – pracovnice ÚP byla ve škole • Filmové představení „Zátopek“ (Val. Klobouky – 2. stupeň) • Český den proti rakovině • Moštování – 3. a 4. ročník • Návštěva OÚ – 3. ročník • Výzdoba galerie GAMA • Přírodovědný klokan – proběhl 13. 10. • VSL – tento školní rok zrušena Plánujeme: • Fotografování žáků 1. ročníku – 14. 10. 2021 • Besedy – Šárka Tomečková, beseda o Nové Guinei, cestopisné přednášky • Dopravní hřiště Malenovice – 2. 11. pro 4. a 5. ročník • Projektový den – Ploština • E – liška – 18. 11. 2021 • IQ Play – 24. 11. 2021 • Komiksy – J. A.Komenský • Mikuláš ve škole, Mikulášská laťka • Vánoční koledování (12. 12. 2021) – rozhodneme nejpozději ihned po podzimních prázdninách – dle aktuální situace • LVK 7. a 8. ročník – Troják (21. – 25. 2. 2022) • Rodičovský ples – 21. 1. 2022 ? • Den matek ? • Praha – 9. ročník • Exkurze a výlety • Vědomostní soutěže a olympiády 6. Diskuse - beseda s policií ČR - zpráva rodičům přes školu online o předpokládané ceně pracovních sešitů 7. Usnesení: O návrzích školské rady bude předseda informovat ŘŠ. Zapsala: Markéta Petrů