Hlavní obsah v kategorii Zápis ze zasedání školské rady 10/2022

**1. Projednání a schválení výroční zprávy o činnosti školy** Připomínky: - objasnění položek – příjmy x výdaje – stravné žáků, cizích strávníků - nájmy tělocvičen a jiných prostor školy Výroční zpráva o činnosti školy byla jednohlasně schválena. **2. Projednání a schválení školního řádu a pravidel pro hodnocení žáků ** Školní řád byl projednán a schválen 16. 6. 2022. Od té doby nenastaly žádné změny. **3. Seznámení s organizací školního roku ** • Třídnictví, počet žáků – 197 (5 žáků se odstěhovalo) • Ostatní vyučující • Povinně volitelné předměty v 8. ročníku – Přírodovědná praktika • Povinně volitelný předmět v 9. ročníku – Konverzace v cizích jazycích, Technické práce • ŠD – 3 oddělení, ranní družina, provoz do 15,45 • 21 žáků s přiznanými PO – 2 asistentky pedagoga, PSPP (školní speciální pedagog), IVP… • Preventivní programy – po novém roce programy pro každou třídu, hledáme náhradu pro 6. třídu za Fryšták • Kroužky: Javorníček, florbal, volejbal (dívky), sportovní hry, ve ŠD angličtina přes DDM Výtvarné hrátky, Dramatický kroužek • Plavání žáků 1. stupně – nyní 4. a 5. třída. Jsme jedna z mála škol, ze které jezdí na plavání všichni žáci 1. stupně. **4. Projekty:** - Šablony III - odeslána závěrečná MZ - Mléko do škol – Javorník (1x měsíčně na 1. stupeň) - Ovoce do škol – Wastex (1x měsíčně na 1. stupeň) - Národní plán obnovy – doučování - Podán projekt Šablony 2022 z OP JAK: vzdělávání pracovníků, inovativní metody ve vzdělávání žáků, školní asistent, školní speciální pedagog - Přes MAS podáváme žádost o dotační titul na rekonstrukci cvičné kuchyňky, učebny CJ, učebny PC a příslušných kabinetů **5. Největší akce: ** Proběhlo: • Třídní schůzky + schůze výboru KPDŠ + volba nových třídních důvěrníků. • Exkurze Vídeň 8. a 9. ročník + 5 žáků 7. ročníku • Sběr šípků (září – 200 kg šípků) • Sběr papíru – nízká výkupní cena - neproběhlo • Studio bez kliky (3. – 5. třída) • Filmové představení „Šakalí léta“ (Zlín – 8. a 9. třída) • Přírodovědný klokan – proběhl 12. 10. • Školní kolo Pythagoriády • VSL – vybíjená, malá kopaná **Plánujeme:** • ÚP – 9. ročník – pracovnice ÚP přijde do školy 7. 11. • Fotografování žáků 1. ročníku • Přednáška pan Naňák • Divadelní představení v Uh. Hradišti 6. a 7. třída • Soutěž zručnosti - SOU Val. Klobouky • Okresní kolo Pythagoriády • SCIO testy pro 9. ročník • Výchovný koncert ve Zlíně (1. stupeň) • Beseda s Policí ČR • Slavnostní předávání slabikáře • Konzultační odpoledne pro rodiče (24. 11.) • Mikuláš ve škole, Mikulášská laťka • Anglické divadlo (Brumov) • Vánoční koledování (11. 12. 2022) • LVK 7. ročník – Troják (23. – 27. 1. 2023) • Rodičovský ples – 20. 1. 2023 • Dopravní hřiště Malenovice (3. a 4. Třída) • Den matek • Praha – 9. ročník • Exkurze a výlety • Vědomostní soutěže a olympiády **6. Diskuse** - zastropování cen energie a plynu - výměna hlavic radiátorů - kroužky ve škole – oslovení rodičů, problém s rozvrhem, děti mají spoustu dalších aktivit - využití školní zahrady - zasílání DÚ žákům přes školu on-line - exkurze žáků 9. třídy do firmy EC-TECH **7. Usnesení:** O návrzích školské rady bude předseda informovat ŘŠ.