Hlavní obsah v kategorii Zápis ze zasedání školské rady 10/2015

**Toto zasedání bylo svoláno po oznámení výsledků voleb do školské rady ředitelem Mgr. Josefem Hnaníčkem.** - Projednání a schválení Jednacího řádu - Seznámení s pravomocemi školské rady – §167,168 zák.561/2004 Sb. - Volba předsedy, místopředsedy a zapisovatele: - všichni byli jednohlasně zvoleni v tajném hlasování - předseda: **Jitka Tkadlecová** - místopředseda: **Katarína Struhařová** - zapisovatel: **Markéta Petrů** - Projednání a schválení výroční zprávy školy za školní rok 2014/2015 (všichni obdrželi elektronicky) - Projednání a schválení školního řádu a pravidel pro hodnocení žáků (všichni obdrželi elektronicky) - Seznámení se ŠVP a koncepčními záměry školy - Prohlídka školy