Hlavní obsah v kategorii Zápis ze zasedání školské rady 10/2014

- Projednání a schválení výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2013/2014 - text obdrželi všichni členové elektronicky - Seznámení se změnami ve školním řádu - absence žáků - Projednání a schválení změn ve školním řádu - Organizace školního roku 2014/2015 + hlavní akce