Hlavní obsah v kategorii Zápis ze zasedání školské rady 10/2012

- Uvítání a seznámení s programem - Projednání výroční zprávy, seznámení s obsahem - všichni přítomní obdrželi výroční zprávu na svou mailovou adresu - Schválení výroční zprávy - Projednání školního řádu a pravidel pro hodnocení žáků - seznámení se změnami oproti konci školního roku (pouze odstavec týkající se stravenek) - Schválení školního řádu a pravidel pro hodnocení chování - Diskuse - rekonstrukce bloku „B“ - akce školy